Boomkwekerij Dumarey

 Natuurlijk Groen.

De hoven waren paradijzen, waar niets verboden was, en waar al de weelde en de goedertierenheden des levens in rijk koleure en zoetenreuk te pakken hingen.

Felix Timmermans 

Acer campestre Royal Ruby

Bloem Geelgroene katjes
Hoogte 15 - 18 m
Vorm Boom
Blad Groen
Herfstkleur Geel
Standplaats Zon

Ostrya carpinifolia

Hopbeuk

Ostrya carpinifolia, hopbeuk; Middelgrote boom tot 15-18 m hoog, met breed-eironde kroon en afstaande zijtakken met neerbuigende twijgen. Stam op oudere leeftijd met donkergrijsgrauwe, shubbige shors. Bloeit met geelgroene katjes, vruchten lijken op hopbellen. Fraaie parkboom, goede stadsboom of op groenbermen.